NIJS   24-02-2014


Ynformaasjejûn oer feiligens 60 km dyken.

Krantenartikel uit de Oosthoek van 26 februari
www.deoosthoek.com

Facebook actie voor veiliger Singel

PB Jubbega en FNP organiseren discussieavond.

Jubbega- Sinds enkele weken is er door rijschoolhoudster Anja de Roos op Facebook een actie voor meer veiligheid op 60 km wegen in het algemeen en de Singel, de weg van Jubbega naar Gorredijk, in het bijzonder. Op deze smalle kronkelige weg zijn sinds december vorig jaar in enkele weken tijd diverse auto’s van de weg geraakt. De meeste ongevallen alleen met materiële schade maar in sommige gevallen moesten de bestuurders van de auto’s naar het ziekenhuis worden gebracht. Volgens de rijschoolhoudster is het hoog tijd dat er maatregelen op deze wegen worden genomen om erger te voorkomen.

Het is gezien de vele reacties op de Facebook pagina “Basta, genoeg ongevallen op de Singel, we willen veiligheid” hoog tijd voor een grote onderhoudsbeurt van de Singel. Er wordt gewezen op de gaten in de weg, de slechte bermen en vooral op de richels die er zijn ontstaan door het verschuiven van de zogenaamde graskeien die naast het asfalt zijn gelegd. Maar ook wordt er op gewezen dat er veel te hard word gereden en het vrachtverkeer dat, ondanks een verbod, volop gebruik maakt van deze smalle weg.
Middels de facebookpagina worden er nu handtekeningen verzameld die door Anja binnenkort aan de gemeentebesturen van Opsterland en Heerenveen zullen worden overhandigd. Dat er wat moet gebeuren is duidelijk. De gemeente Heerenveen heeft inmiddels zelfs al op enkele plekken waarschuwingsborden geplaatst.
Hoe de singel precies ingericht kan worden en wat er gedaan moet worden om de veiligheid te verhogen zijn de meningen verdeelt. Er worden allerlei opties genoemd die veel van elkaar verschillen. Sommigen willen de weg verbreden anderen pleiten er voor om de weg verkeersluwer te maken of zelfs af te sluiten voor doorgaand autoverkeer. Voor de FNP en Plaatselijk Belang Jubbega Hoornsterzwaag (PB) reden om op 3 maart a.s. een discussieavond te houden over wat de mogelijkheden zijn om de situatie te verbeteren. “Dizze jûn is net bedoelt om krityk te hawwen mar we wolle op dizze jûn sjen nei de mooglikheden en kânsen dy’t der binne om de feiligheid op dizze dyk, mar ek op oare 60 km wegen te ferbetterjen”, aldus Ate Eijer van de FNP die inmiddels vragen over het onderhoud van de Singel aan het college van B en W heeft gesteld.
Voor deze avond, die in gezamenlijkheid door PB en de FNP, wordt georganiseerd is iedereen welkom maar in ieder geval worden de ondertekenaars van de facebookpagina maar ook beleidsmedewerkers van de gemeente Heerenveen uitgenodigd. De aanvang van deze informatieavond in de Kompanije is 20.30 uur.

Tags: Algemien

MEAR OER DIT ÛNDERWERP
2021 FNP Fryslân - Disclaimer