NIJS   28-01-2018


FNP wol yn kolleezje Hearrenfean

Artikel Groot Heerenveen

FNP wil in college Heerenveen

 

Na een paar mindere jaren gaat het weer goed met de gemeente Heerenveen. Financieel zijn er in de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet maar volgens de lokake FNP is er op sociaal gebied en in het contact met de burgers  nog veel te verbeteren. "We binne der noch net", aldus lijsttrekker en fractievoorzitter Ate Eijer.  In de visie van de FNP zal nog veel energie moeten worden gestoken in het verbeteren van diverse aspecten . Volgens de FNP kan dit het beste met de FNP in het college en een FNP wethouder. "De FNP is de grutste lokale partij yn Fryslân en ek yn Hearrenfean wolle we de grutste wurde".

 

De FNP zet hierbij in op diverse speerpunten, zoals het beter zichtbaar maken van de wijkpolitie, verbeteren van veilige en verlichte fietsroutes,  verbetering van het openbaar vervoer ( bivoorbeeld naar en van Skoatterwâld en het ziekenhuis) , een supermarkt  in Skoatterwâld, zorg dicht bij huis,  het versnellen van het proces van schuldhulpverlening  en het verlagen van de tarieven voor storten grof afval.

Daarnaast houdt de partij vast aan haar basisuitgangspunten zoals het versterken van de positie van het Fries, een leefbaar platteland en behoudt va n het landschap en het versterken van de positie van die mensen die aan de kant staan of komen te staan.

 

"Mar we wolle yn de kommende perioade ek noch ris sjen wat de mooglikheden binne foar it ôfskaffen fan it betelle parkearren yn it sintrum fan Hearrenfean. It plattelân en de doarpen binne foar ús tige wichtich mar der moat ek rom omtinken wêze foar de wiken en it sintrum fan it Hearrenfean.  Foar dit sintrum lizze der kânsen. We binne dan ek benijd nei in fierdere útwurking  fan it plan Feannetië. In hotel yn Skoatterwâld past foar ús net yn dizze plannen. As FNP binne we fan betinken dat der  de kommende jierren ek goed sjoen wurde moat nei de ynfrastruktuer rûnom it sintrum.  We wolle dan ek graach ûndersykje wat de mooglikheden binne foar in oansluting fan de Trambaan mei de Haskerútgong.  Yn de fysje fan de FNP soe der in tunnel ûnder it spoar by it stasjon komme moatte. Hjirmei  hat de trochstreaming fan it ferkear rûn it sintrum mear mooglikheden en romte". 

Ate 2018    

Tags: Algemien

MEAR OER DIT ÛNDERWERP
2022 FNP Fryslân - Disclaimer