Ús blochs en podcasts

NIJS


FNP Fryslan
28-01-2018

FNP wol yn kolleezje Hearrenfean

Artikel Groot Heerenveen ...

FNP Fryslan
23-12-2017

Earste 10 gemeenteriedsferkiezingen 2018

Ate Eijer fan Jobbegea is foar de tredde kear troch de leden fan de ôfdieling Hearrenfean unanym keazen as listlûker fan de FNP Hearrenfean foar de gemeenteriedsferkiezingen fan maart 2018. ...

FNP Fryslan
07-03-2014

Gaswinning soarget foar ûnrêst yn Fryslân

De FNP ôfdielings Opsterlân en Hearrenfean organisearren op woansdei 5 maart in ynformaasjejûn oer gaswinning yn de provinsje Fryslân.


Dat dêr ferlet fan wie blykte út de opkomst, sa’n 60 belang ...

FNP Fryslan
24-02-2014

Ynformaasjejûn oer gefolgen gaswinning.

De ôfdielingen FNP yn Opsterlân en Hearrenfean organisearje op 5 maart yn it doarpshûs fan Langsweagen in ynformaasjejûn oer de gefolgen fan gaswinning yn de beide gemeenten. De beide ôfdielings dogge dit bewust tegearre ...

FNP Fryslan
24-02-2014

Ynformaasjejûn oer feiligens 60 km dyken.

Krantenartikel uit de Oosthoek van 26 februari
www.deoosthoek.com

Facebook actie voor veiliger Singel

PB Jubbega en FNP organiseren discussieavond.

Jubbega- Sinds enkele weken is er door rijschoolhoudster Anja de Roos op Face ...

FNP Fryslan
21-02-2014

FNP febrjusteren oer nije komboerden Aldeboarn.

De FNP yn de gemeenteried fan Hearrenfean, mar ek de ynwenners fan Aldeboarn en it bestjoer fan pleatselik belang binne fernuvere oer de nije komboarden fan it doarp.
De nije gemeente dy’t ûntstean is nei de fúzje fan it s&uacu ...

FNP Fryslan
08-02-2014

Soargen oer feiligheid Singel Jobbegea

Parseberjocht

De FNP yn de gemeenteried fan Hearrenfean makket har soargen oer it grutte oantal ûngelokken dat it lêste jier plak fûn hat op de Singel. De dyk op de grins fan Jobbegea en Lippenhuzen.
De Singel is in dyk d ...


Wurd lid fan de FNP Fryslân

YN BYLDTsjin wynturbines op lân

Tsjin wynturbines op lân. De FNP bliuwt tsjin wynturbines op lân, ek as dy mar 15 meter heech binne. Dat hawwe de leden fan de FNP freed yn mearderheid bepaald op de algemiene ledegearkomste yn Wurdum.
2021 FNP Fryslân - Disclaimer