Ús blochs en podcasts

NIJS


FNP Fryslan
13-01-2022

FNP Hearrenfean ropt winkeleigners op om saterdei harren doarren te iepenjen.

De fraksje fan FNP Hearrenfean is wiis mei de oprop fan it kollleezje oan it regear yn Den Haach om te sjen wat foar mooglikheden der binne om de mienskip op koarte termyn wer iepen te krijen. ...

FNP Fryslan
12-09-2021

Besunigje op jeugdsoarch is ferkeart

De FNP hat foarige wike tongersdei tsjin de besunigingen op it jeugdbelied stimt.
De fraksje koe har wol fine yn it útstel fan it kolleezje om te stribjen nei in lokaal akkoard transformaasje jeugdbelied mar net yn de ynstek om no al yn te ...

FNP Fryslan
31-08-2021

FNP is posityf oer plannen sintrum fisy Jobbegea

De FNP yn de gemeente Hearrenfean is posityf oer de sintrumfisy foar Jobbegea. It plan stiet op de aginda fan de ried fan 9 septimber en de FNP sil dan ek foarstimme.
(sjoch foar de plannen op dizze link: https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Hee ...

FNP Fryslan
22-08-2021

Jou de boer de romte

De gjalp fan de FNP by de provinsjale ferkiezingen yn 2019 wie: “Jou ús de romte”.
Hjirmei wurde der op doelt dat Fryslân de romte ha moat om sels beslissingen te nimmen oer har lân en de mienskip. Mar ‘jou &ua ...

FNP Fryslan
18-08-2021

Besuniging op sportcoaches is ferkeard sinjaal.

Ien fan de útstellen fan it sittende kolleezje fan de gemeente Hearrenfean, om de gemeente út de finansjele problemen te heljen, is te besunigjen op de buurtsportcoaches. In ynstek wêryn it kolleezje stipe wurdt troch in grut p ...

FNP Fryslan
10-08-2021

Sit Jobbegea Tredde Slûs op slot?

De fraksje fan Heerenveen Lokaal yn de ried fan Hearrenfean hat foarige wike in oantal relevante fragen oan it kolleezje stelt oer de plannen foar de bou fan in appartemint en wenningen op de eardere lokaasje fan obs De Feart oan de Skoallewei op Job ...

FNP Fryslan
04-08-2021

FNP wol net besunigje op soarchfersekering

Op 8 july hat de gemeenteried fan Hearrenfean it finansjele perspektyf foar de kommende jierren fêststelt. As de plannen yn novimber, by it fêststellen fan de begrutting, net bystelt wurde binne it foaral de minsken mei de leechste ynkom ...


Wurd lid fan de FNP Fryslân

YN BYLDTsjin wynturbines op lân

Tsjin wynturbines op lân. De FNP bliuwt tsjin wynturbines op lân, ek as dy mar 15 meter heech binne. Dat hawwe de leden fan de FNP freed yn mearderheid bepaald op de algemiene ledegearkomste yn Wurdum.
2022 FNP Fryslân - Disclaimer